Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistute raamatupidamisel on omad eripärad ja korraldused, mis kehtivad nii kulude jaotamisel, kui ka teabete esitamisel majandusaasta aruannetes.
Kulude jaotus toimub omanike vahel vastavalt korteriühistu poolt sätestatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud tasumääradele, mis vastavad ühistu põhikirjale ja korteriühistuseadusele.
Majandusaasta lõpus genereeritakse ühistu liikmetele arusaadavad ja loetavad tegevusaruanded, majandusaasta aruanne esitatakse Äriregistrile teises vormingus.

Ilvis Raamatupidamisbüroo HINNAKIRI korteriühistule

Ühistu suurus

Summa kuus korteri kohta

Summa kuus alates

0-12 korterit

70.- eurot

13-20 korterit

80.- eurot

21-30 korterit

90.- eurot

31-60 korterit

2.90 eur/korter

korterite arv x 2.90

61-

kokkuleppel

kokkuleppel

Ühistu suurus

Summa kuus alates

0-12 korterit

70.- eurot

13-20 korterit

80.- eurot

21-30 korterit

90.- eurot

31-60 korterit

korterite arv x 2.90

61-

kokkuleppel


Raamatupidamisteenuse hinna sees

 • Jooksev raamatupidamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Arvete koostamine
 • Töötasu arvestus, TSD deklaratsiooni esitamine
 • Töötajate registreerimine, haiguslehtede täitmine ja edastamine Haigekassale
 • Maksekorralduste ettevalmistamine, maksude tasumine
 • Igakuised tulude-kulude aruanded
 • Igakuised remondifondi kasutamise aruanded
 • Majandusaasta aruande koostamine
 • Juhatuse nõustamine finantsküsimustes
 • Abi majandustegevuse aastakava projekti koostamisel

Lisatasu eest

Õigusalane nõustamine, panga operatsioonide teostamine, arvete väljatrükk, majandustegevuse aastakava koostamine